2 گروهبان ارتش ترکیه به شهادت رسیدند

در عملیات ارن محاصره - 18 در استان دیاربکر ترکیه، 2 گروهبان در درگیری مسلحانه با تروریست‌های سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک به شهادت رسیدند

1847155
2 گروهبان ارتش ترکیه به شهادت رسیدند

در عملیات ارن محاصره - 18 در استان دیاربکر ترکیه، 2 گروهبان در درگیری مسلحانه با تروریست‌های سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک به شهادت رسیدند.

بر اساس اطلاعیه وزارت کشور، در درگیری مسلحانه با تروریست‌ها در عملیات ارن محاصره - 18 که در منطقه روستایی شهرستان لیجه استان دیاربکر اجرا شد، گروهبان ارشد ژاندارمری اوغوزان اردوچ، گروهبان متخصص ژاندارمری تورگوت ایچن و سرجوخه متخصص ژاندارمری مصطفی جان آکدوگان مجروح شدند.

آردوچ و ایچن برغم تمامی مداخلات پزشکی در بیمارستان جان خود را از دست داده و به شهادت رسیدند.

یگان های تقویتی برای شناسایی و خنثی‌سازی تروریست‌ها به منطقه اعزام شدند.خبرهای مرتبط