گرامیداشت روابط دوستانه 30 ساله کرواسی و ترکیه

نمایشگاه "30 سال روابط دوستانه بین کرواسی و ترکیه" درانستیتوی یونس امره زاگرب پایتخت کرواسی گشایش یافت

1843668
گرامیداشت روابط دوستانه 30 ساله کرواسی و ترکیه

نمایشگاه "30 سال روابط دوستانه بین کرواسی و ترکیه" در زاگرب پایتخت کرواسی، منتظر بازدیدکنندگان خود است.

این نمایشگاه با هدف جلب توجه به سی امین سالگرد روابط دیپلماتیک بین ترکیه و کرواسی، با همکاری سفارت ترکیه در زاگرب و انجمن دوستی ترک - کرواسی در انستیتوی یونس امره زاگرب برگزار شده است.

مصطفی بابور هیزلان سفیر ترکیه در زاگرب ضمن جلب دقت به اینکه، این نمایشگاه برای اولین بار در پارلمان کرواسی برگزار شده است، اظهار داشت،

این نمایشگاه در نتیجه همکاری پارلمان‌‌های دو کشور تهیه شده و اکنون با پیشگامی انستیتوی یونس امره برای عموم باز شده است.

هیزلان گفت، نمایشگاه مذکور همکاری‌های دو کشور در تمامی زمینه‌ها از سیاست گرفته تا فرهنگ و ورزش را فرامی‌گیرد.

گوران بیوس ریچمبرگ رئیس و انجمن دوستی ترک - کرواسی خاطرنشان کرد که هدف از برگزاری این نمایشگاه عنوان کردن مهمترین زمینه های همکاری بین دو کشور است.

فرانو ماتوشیچ وزیر خارجه و مسئول امور اروپایی کرواسی طی سخنان افتتاحی نمایشگاه اظهار داشت،

این نمایشگاه روابط سیاسی، اقتصادی و ورزشی ما بین دو کشور را آشکار می کند. روابط دو کشور در سطح بسیار خوبی سیر می‌کند.

گفتنی است، نمایشگاه در شهرهای مختلف کرواسی و در مجلس ملی کبیر ترکیه نیز برگزار خواهد شد.خبرهای مرتبط