کشتی تفریحی با پرچم ایتالیا وارد بدروم شد

گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه از این کشتی غول پیکر که با بزرگی‌اش جلب توجه میکند، عکس گرفتند

1828996
کشتی تفریحی با پرچم ایتالیا وارد بدروم شد

کشتی تفریحی کوستا ونزیا با پرچم ایتالیا وارد بدروم، بهشت ​​گردشگری موغلا شد.

اکثر گردشگران این کشتی 323 متری که از بندر ازمیر آمده و در بندر بدروم پهلو گرفت و دارای  1453 مسافر و 1090 پرسنل می‌باشد، آلمانی، ایتالیایی، فرانسوی و اسپانیایی هستند که همه آنها پس از انجام امور گذرنامه اسکله را ترک کردند.

گردشگرانی که در Kumbahçe، Paşatarlası و خیابان Cumhuriyet قدم می زنند، به میزان بالایی خرید کردند.

گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه از این کشتی غول پیکر که با بزرگی‌اش جلب توجه میکند، عکس گرفتند.خبرهای مرتبط