اعتراض به انتخاب ریاست مجلس در عراق از سوی دادگاه عالی این کشور

دادگاه عالی فدرال عراق اعتراض به غیرقانونی بودن انتخاب ریاست مجلس را رد کرد

1768083
اعتراض به انتخاب ریاست مجلس در عراق از سوی دادگاه عالی این کشور

دادگاه عالی فدرال عراق اعتراض به غیرقانونی بودن انتخاب ریاست مجلس این کشور در تاریخ 9 ژانویه را رد کرد.

این جلسه دوم دادگاه است که قرار بود شش روز پیش برگزار شود اما به امروز موکول شده بود.

انتخابات زودهنگام در عراق در تاریخ 10 اکتبر برگزار شده بود.خبرهای مرتبط