پیام رئیس مجلس ترکیه روز ملی هند تبریک گفت

رئیس پارلمان ترکیه در پیامی به همتای هندی خود روز ملی این کشور را تبریک گفت.

1768073
پیام رئیس مجلس ترکیه روز ملی هند تبریک گفت

مصطفی شنتوپ، رئيس مجلس ملت کبیر ترکیه در نامه‌ای به ام بیرلا و همچنین ام. ونکایا نایدو، روسای پارلمان و مجلس ایالتی هند، روز ملی این کشور را تبریک گفت.

در پیام شنتوپ آمده است: ترکیه و هند پیوندهای ریشه‌دار تاریخی، فرهنگی و انسانی داشته و روابط نزدیک بین پارلمان‌های دو کشور نیز بر همین اساس حفظ شده و بر بسترهای دوجانبه و چندجانبه توسعه می‌یابد.

رئيس مجلس ملت کبیر ترکیه در پیام خود همچنین آرزوی سلامتی، صلح و شادی برای مردم هند کرده است.

                                 خبرهای مرتبط