تیم ششمین سفر علمی- ملی پژوهشگران قطب جنوب ترکیه عازم این قطب شدند

تیم 20 نفره که در ششمین سفر علمی - ملی قطب جنوب شرکت خواهند کرد، از فرودگاه استانبول به مادرید، پایتخت اسپانیا اعزام شدند

1766932
تیم ششمین سفر علمی- ملی پژوهشگران قطب جنوب ترکیه عازم این قطب شدند

تیم ششمین سفر علمی- ملی پژوهشگران قطب جنوب که توسط ترکیه به سمت "قاره سفید" سازماندهی شده بود به راه افتادند.

تیم 20 نفره که در ششمین سفر علمی - ملی قطب جنوب شرکت خواهند کرد، از فرودگاه استانبول به مادرید، پایتخت اسپانیا اعزام شدند.

این تیم پس از 4 سفر انتقالی از اینجا به قطب جنوب خواهد رسید.

این تیم که به دلیل اقدامات نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) در سانتیاگو و پورتو ویلیامز در قرنطینه خواهند بود؛ در طول این سفر که تقریباً 1.5 ماه طول می‌کشد، مطالعات علمی خود را در شرایط سخت قاره سفید تکمیل خواهند کرد. 

سفرهای علمی - ملی قطبی که از سال 2017 در ترکیه تشکیل شده است، زیر نظر ریاست جمهوری و با مسئولیت وزارت صنعت و فناوری و با هماهنگی شورای تحقیقات علمی و فناوری ترکیه (توبیتاک) وموسسه تحقیقات قطبی مرکز تحقیقات مرمره (MAM) انجام می‌شود. 

تیم اعزامی تحقیقات مفصلی را در محدوده 14 پروژه در زمینه‌های مختلف مانند علوم زمین و علوم زیستی انجام خواهد داد.

این پروژه‌ها با همکاری 29 نهاد انجام می‌شود.

یک محقق از پرتغال و بلغارستان نیز در تیم اعزامی شرکت خواهد کرد.

در ششمین سفر علمی - ملی پژوهشگران قطب جنوب، بسیاری از محصولات فناورانه توسعه یافته با امکانات داخلی با روح "حرکت فناوری ملی" نیز آزمایش خواهند شد.

 خبرهای مرتبط