نجات 25 مهاجر غیرقانونی از آبهای نزدیک به سواحل موغلا

25 مهاجر غیرقانونی منجمله چندین زن و کودک که  توسط نیروهای یونان به سمت آبهای ترکیه رانده شده بودند، در آبهای نزدیک سواحل شهر مارماریس در استان موغلا، نجات داده شدند.

1764319
نجات 25 مهاجر غیرقانونی از آبهای نزدیک به سواحل موغلا

25 مهاجر غیرقانونی منجمله چندین زن و کودک که  توسط نیروهای یونان به سمت آبهای ترکیه رانده شده بودند، در آبهای نزدیک سواحل شهر مارماریس در استان موغلا، نجات داده شدند. 
نیروهای فرماندهی گارد ساحلی جنوب دریای اژه در مارماریس در پی گزارشی مبنی بر حضور این مهاجرین در آبهای نزدیک به بندر سرچه در این شهر وارد عمل شدند.

نیروهای گارد ساحلی در پی نجات این مهاجرین، آنها را اداره مهاجرت موغلا اعزام کردند.

به گفته این مهاجرین غیرقانونی، سربازان یونانی موتور قایقشان را خراب کرده و آنها را به سمت آبهای ترکیه رانده‌اند. خبرهای مرتبط