دیدار و گفت‌وگوی وزرای دفاع ترکیه و بوسنی و هرزگوین

دیدارهای خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه در بوسنی و هرزگوین که دیروز به این کشور سفر کرده بود، آغاز شد

1753159
دیدار و گفت‌وگوی وزرای دفاع ترکیه و بوسنی و هرزگوین

دیدارهای خلوصی آکار وزیر دفاع ملی ترکیه در بوسنی و هرزگوین که دیروز به این کشور سفر کرده بود، آغاز شد.

آکار در سارایوو پایتخت این کشور، نخست مزار علی عزت‌بگوویچ اولین رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین در گورستان  شهدای کوواچی را زیارت کرد.

آکار پس از نثار تاج گل در یادواره سرباز گمنام و مزار علی عزت‌بگوویچ، دعا کرد.

آکار سپس در مقر وزارت دفاع از سوی صفت پودزیچ وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین، طی مراسم نظامی مورد استقبال قرار گرفت.

آکار و پودزیچ پس از مذاکرات دوجانبه، سرپرستی مذاکرات بین هیئت‌های دو کشور را برعهده گرفتند.

خلوصی آکار، سپهبد سناد ماسوویچ رئیس مشترک ارتش این کشور را نیز به‌حضور خواهد پذیرفت.

آکار که در نظر است با اعضای شورای ریاست بوسنی و هرزگوین گردهم بیاید، مرکز هیئت نمایندگی ترک در زنیکا را بازدید خواهد کرد.

آکار سپس رهسپار کوزوو شده و در مقر وزارت دفاع این کشور طی مراسم نظامی مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

خلوصی آکار پس از دیدار با آرمند مهاج وزیر دفاع، از صوی ویوسا عثمانی رئیس جمهور کوزوو به‌حضور پذیرفته خواهد شد.

آکار پس از دیدار و گفت‌وگو با آلبین کورتی نخست‌وزیر کوزوو، با پرسنل مرکز هیئت نمایندگی ترک گردهم خواهد آمد.خبرهای مرتبط