10 تبعه خارجی مظنون به همکاری با داعش در استانبول دستگیر شد

نیروهای امنیتی ترکیه 10 تبعه خارجی را به ظن همکاری با داعش در استانبول دستگیر کردند.

1742862
10 تبعه خارجی مظنون به همکاری با داعش در استانبول دستگیر شد

 

نیروهای واحد مبارزه با تروریسم پلیس استانبول 10 تبعه خارجی را به ظن همکاری با گروه تروریستی داعش دستگیر کردند.

این افراد طی عملیات همزمان پلیس در 7 منطقه استانبول و بازرسی از 13 آدرس مختلف دستگیر شده‌اند.

در پی این عملیات اسناد سازمانی و دیجیتالی قابل توجهی نیز کشف و ضبط شد.

بازجویی از افراد دستگیر شده در اداره پلیس استانبول ادامه دارد.خبرهای مرتبط