عملیات ارن زمستان-8 در ماردین آغاز شد

عملیات ارن زمستان-8 شهید عبداللطیف امن در ماردین آغاز شد.

1738472
عملیات ارن زمستان-8  در ماردین آغاز شد

 

در بیانیه وزارت کشور آمده است که 670 پرسنل متشکل از کماندویی ژاندارمری، عملیات ویژه ژاندارمری (JÖH) و تیم‌های گارد امنیتی در عملیاتی که در ماردین با هدف خارج کردن پ.ک.ک از دستور کار کشور و نابودی گروه تروریستی تجزیه طلب و پاکسازی تروریست‌هایی مخفی شده در منطقه آغاز شد، شرکت کردند.

در این بیانیه تاکید شده است که عملیات ارن که برای از بین بردن کامل تروریسم در این کشور انجام شد، با حمایت مردمی "با ایمان" و "قاطعانه" با موفقیت ادامه یافت.خبرهای مرتبط