جشن باشکوه 29 اکتبر عید جمهوری با 29 کشتی نیروی دریایی ترکیه

29 کشتی متعلق به فرماندهی نیروی دریایی ترکیه به عنوان بخشی از ویژه‌برنامه‌های عید جمهوری 29 اکتبر از 29 بندر بازدید خواهند کرد

1726358
جشن باشکوه 29 اکتبر عید جمهوری با 29 کشتی نیروی دریایی ترکیه

29 کشتی متعلق به فرماندهی نیروی دریایی ترکیه به عنوان بخشی از ویژه‌برنامه‌های عید جمهوری 29 اکتبر از 29 بندر بازدید خواهند کرد.

بر اساس اعلامیه وزارت دفاع ملی، مراسم برافراشتن پرچم بر روی کشتی‌ها برگزار شده و سرود ملی نیز خوانده خواهد شد.

کشتی‌ها در چارچوب تدابیر پاندمی، برای بازدید عمومی باز نخواهند شد. 
 

 خبرهای مرتبط