بیانات اردوغان در اجلاس گروه پارلمانی حزب متبوعش

اردوغان به ادامه سیر رشد و توسعه ترکیه در کلیه عرصه‌ها تاکید کرد

1725768
بیانات اردوغان در اجلاس گروه پارلمانی حزب متبوعش

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه طی سخنانی در اجلاس گروه پارلمانی حزب متبوعش اعلام کرد: هدف از مجوز عملیات ارتش ترکیه در سوریه و عراق که دیروز در مجلس ملی کبیر ترکیه مورد تصویب قرار گرفت، عدم اجازه به تشکیل کریدور تروریستی که می‌خواهند در امتداد مرزهای ترکیه تشکیل دهند و ریشه‌کن سازی حملات تروریستی علیه ترکیه است.

اردوغان تاکید کرد: ترکیه سال گذشته را که اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بغیر از برخی موارد استثنایی تماما وارد روند رکود گردید، با سیر رشد و توسعه به پایان برد.

رئیس جمهوری ترکیه با اشاره به اینکه اقتصاد ترکیه در ربع اول سال جاری نیز کارآیی بسیار قوی و چشمگیر از خود نشان داده است گفت: از پتانسیل خود در بخش تولید تا آخر استفاده می‌کنیم. صادرات‌مان متمادیا رکورد می‌شکند. در بخش استخدام نیز به مرحله برتری حتی دوره قبل از شیوع کروناویروس دست یافتیم.

اردوغان تاکید کرد: اهمیت مناطق صنعتی، تاسیسات آبیاری، سدها، تونل‌ها، راه‌ها، بیمارستان‌ها و موسسات آموزشی که در طول 19 سال پیش تاسیس کردیم، در طول این روند بهتر درک شده است.

رئیس جمهوری ترکیه ضمن اشاره به اینکه بودجه سال آینده را نیز علی‌رغم تاثیرات بحران‌های جهانی به‌صورتی مناسب با اهداف رشد و توسعه کشور تهیه کردیم گفت: همانطوری‌که با ساختار قوی بهداشتی خود از عهده کروناویروس بر می‌آییم، انشاالله مسائل ناشی از تغییرات اقلیمی را نیز با انقلاب رشد سبز پشت سر خواهیم نهاد.

اردوغان در رابطه با تمدید دیروز مجوز عملیات ارتش ترکیه در عراق و سوریه در مجلس ملی کبیر نیز اعلام کرد: هدف از این اقدام ممانعت از تشکیل کریدور تروریستی در طول مرزهای ترکیه و ریشه‌کن سازی حملات تروریستی است.       خبرهای مرتبط