ارسال کمک‌های پزشکی ترکیه به ازبکستان

ترکیه در چهارچوب مبارزه با پاندمی کرونا 200 هزار دوز واکسن سینوواک و 20 هزار داروی فاویپیراویر به ازبکستان ارسال کرد

1719423
ارسال کمک‌های پزشکی ترکیه به ازبکستان

کمک‌های پزشکی ترکیه به ازبکستان در چهارچوب مبارزه با پاندمی کرونا که شامل 200 هزار دوز واکسن سینوواک و 20 هزار داروی فاویپیراویر می‌باشد، به تاشکند پایتخت این کشور رسید.

در مراسم تحویل کمک‌های پزشکی، امرالله اینایاتوف معاون اول وزیر بهداشت ازبکستان و دیگر مقامات شرکت جستند.

کمک‌های پزشکی از سوی اولگان بکار سفیر ترکیه در تاشکند به مقامات وزارت بهداشت ازبکستان تحویل داده شد.خبرهای مرتبط