مطالعات تأثیر واکسن ترکواک بر روی نوع دلتا به سرعت ادامه دارد

در مطالعاتی که در خصوص تأثیر واکسن داخلی ترکواک تولید شده علیه نوع جدید کروناویروس (کووید -19) بر روی نوع دلتا انجام شد، ویروس ایزوله شد

1719471
مطالعات تأثیر واکسن ترکواک بر روی نوع دلتا به سرعت ادامه دارد

در مطالعاتی که در خصوص تأثیر واکسن داخلی ترکواک تولید شده علیه نوع جدید کروناویروس (کووید -19) بر روی نوع دلتا انجام شد، ویروس ایزوله شد.

پروفسور مصطفی چالیش از دانشگاه ارجیس قیصریه در تأثیر واکسن ترکواک بر نوع دلتا کووید-19 گفت: "ما نوع دلتا را جدا کردیم."

چالیش یادآور شد که آنها در مطالعه قبلی خود نشان داده‌اند که واکسن ترکواک، صد درصد در برابر نوع انگلیسی (آلفا) موثر است.

چالیش با بیان اینکه آنها نیز کار روی نوع دلتا را آغاز کردند گفت: "ما نوع دلتا را جدا کرده‌ایم. در حال بررسی اثر واکسن ترکواک در برابر نوع دلتا هستیم. کار ما در موش‌های تراریخته و سرم‌های داوطلب ادامه دارد. امیدوارم در اسرع وقت به نتیجه برسد. ما انتظار داریم که مانند نسخه آلفا، در این مورد نیز بسیار موثر باشد. تیم ما به سرعت کار می‌کند، شاید ظرف یک ماه بتوانیم تأثیر ترکواک را بر روی نوع دلتا نشان دهیم." 

چالیش اظهار داشت که مطالعات مرحله 3 در مورد واکسن ترکواک ادامه دارد.

 خبرهای مرتبط