نجات 100 پناهجو توسط گارد ساحلی ترکیه

گارد ساحلی ترکیه 100 مهاجر رانده شده توسط نیروهای امنیتی یونان در آب‌های دریای اژه را نجات داد

1719099
نجات 100 پناهجو توسط گارد ساحلی ترکیه

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در مجموع 100 مهاجر غیرقانونی که توسط نیروهای امنیتی یونان به آب‌های دریای اژه رانده شده بودند را در سواحل استان‌ ازمیر نجات دادند.

بر اساس اعلام فرماندهی گارد ساحلی ترکیه، این افراد در سواحل سفری حصار و دیکیلی استان ازمیر بر روی قایق‌های بادی به طور رها شده در آب‌های اژه شناسایی شده و نجات پیدا کردند.

این مهاجران به اداره کل مهاجرت استان ازمیر منتقل شدند.خبرهای مرتبط