وزیر خارجه اندونزی به ترکیه می‌آید

رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزی در روزهای 11 الی 13 اکتبر دیدار کاری از ترکیه بعمل خواهد آورد

1717705
وزیر خارجه اندونزی به ترکیه می‌آید

رتنو مرسودی وزیر خارجه اندونزی در روزهای 11 الی 13 اکتبر دیدار کاری از ترکیه بعمل خواهد آورد.

بنابه اعلام وزارت خارجه ترکیه، در چهارچوب این که در سطح وزرای خارجه انجام خواهد گرفت، به‌همراه روابط دوجانبه، مسایل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت.  خبرهای مرتبط