25 مهاجر غیرقانونی در آنکارا دستگیر شد

نیروهای امنیتی ترکیه 25 مهاجر غیرقانونی را در استان آنکارا شناسایی و دستگیر کردند.

1710174
25 مهاجر غیرقانونی در آنکارا دستگیر شد

پلیس آنکارا، 25 تبعه خارجی را که به صورت غیرقانونی از طریق مرز ایران وارد ترکیه شده بودند، شناسایی و دستگیر کرد.

تیمهای مبارزه با قاچاق مهاجران و شعبه مرزداری پلیس این مهاجران غیرقانونی را پس از کسب اطلاع مبنی بر ورودشان از طریق مرز ایران و حرکت به سمت استانهای دیاربکر و آنکارا دستگیر کرده است.

نیروهای امنیتی ابتدا مینی بوس حامل مهاجران غیرقانونی و یک خودرو همراهشان را در بزرگراه آنکارا-نیغده متوقف و پس از بازرسی 25 تن از آنان را دستگیر کردند.

همه این مهاجران به منظور استرداد به اداره مهاجرت آنکارا تحویل داده شدند.خبرهای مرتبط