گردهم‌آیی رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با کارشناسان و آکادمیسین‌ها در اسپانیا

مصطفی شنتوپ در این نشست سیاست مهاجرتی ترکیه را مورد ارزیابی قرار داد

1708260
گردهم‌آیی رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه با کارشناسان و آکادمیسین‌ها در اسپانیا

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در ملاقات به آکادمیسین‌ها و کارشناسان نهادهای اندیشه ( مرکز روابط بین‌الملل ) وابسته به دانشکده تجارت " IE " اسپانیا، به ارزیابی سیاست ترکیه در قبال پناهندگان و مهاجرین بی‌رویه پرداخته و اعلام کرد: ترکیه ثروتمندترین کشور جهان نیست ولی سخاوتمندترین کشور جهان است. ترکیه کشوری است که بیشترین تعداد پناهنده را پذیرفته است. بیش از 4 میلیون پناهنده سوری در ترکیه زندگی می‌کنند و این شامل چند ماه اخیر نبوده بلکه حدود ده سال است که در کشورمان به آنها سرپناه داده شده است. ترکیه به این انسان‌ها که نمی‌توانند در خاک‌های خود زندگی کنند، کلیه امکاناتی را که برای شهروندان خود فراهم کرده، تامین کرده است. این امکانات در عین‌حال آموزش و بهداشت را نیز در بر می‌گیرد. بیش از هفتاد درصد این پناهندگان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. موضوع مهاجرت و پناهندگان تنها مسئله ترکیه نبوده و مسئولیت در این خصوص به کلیه جهان مربوط است. ترکیه عامل بروز این مسئله نیست، این ترکیه نبود که اوضاع در افغانستان، سوریه و عراق را به هم ریخت. ما هیچ تاثیری در برهم خوردن اوضاع در این‌کشورها نداشتیم. حال آنکه مسئولیت امور ناشی از این وضعیت را ترکیه بر عهده گرفته است.

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در پاسخ به سوالاتی پیرامون آغاز موج جدید کوچه از افغانستان که موجب بروز نگرانی و تشویش در سیاست داخلی اروپا شده است گفت: طالبان بخش بزرگی از مرزهای افغانستان و در راس فرودگاه‌ها را بسته است. در صورت باز شدن مرزها و فرودگاه‌ها، موج بسیار بزرگ کوچ از افغانستان شروع خواهد شد. ما باید شرایطی فراهم کنیم که این انسان‌ها در افغانستان باقی بمانند. با توجه به وقایع افغانستان باید سیاست‌های جدیدی بمورد اجرا بگذاریم. با یک مشکل بسیار بزرگ و مهم از نظر انسانی مواجه هستیم.

شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات سباستیان کروز نخست وزیر اتریش مبنی بر اینکه " مگر قرار است که کلیه پناهندگان را ما بپذیریم، ترکیه نیز کمی پناهنده قبول کند " اعلام کرد: این طرز برخوردی واقع‌بینانه نیست. اگر قرار باشد چنین چیزی گفته شود، این ما هستیم که باید این حرف را بزنیم. کشور مذکور 100 الی 200 مهاجر قبول می‌کند حال آنکه ما 4 میلیون پناهنده قبول کردیم. این سخنی واقعا بدور از واقعیت است.        خبرهای مرتبط