ترکیه به بیانیه پایانی نشست سران کشورهای جنوب اروپا واکنش نشان داد

تانژو بیلگیچ، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اعتراض به مسائل مطرح شده در مورد مدیترانه شرقی، قبرس و مهاجرت غیرقانونی در بیانیه پایانی مشترک کشورهای جنوب عضو اتحادیه اروپا، رویکرد این کشورها نسبت به این مسائل را «یک جانبه» و «غیر واقع‌بینانه» دانست

1707502
ترکیه به بیانیه پایانی نشست سران کشورهای جنوب اروپا واکنش نشان داد

تانژو بیلگیچ، سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اعتراض به مسائل مطرح شده در مورد مدیترانه شرقی، قبرس و مهاجرت غیرقانونی در بیانیه پایانی مشترک کشورهای جنوب عضو اتحادیه اروپا، رویکرد این کشورها نسبت به این مسائل را «یک جانبه» و «غیر واقع‌بینانه» دانست.

بیلگیچ گفت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا و امضا کننده بیانیه فوق که تحت عنوان همبستگی، به صورت کورکورانه از خط یونان و بخش روم (یونانی) نشین قبرس پیروی می‌کنند را به ترک رویکرد یک طرفه و جانبدارانه خود فرامی‌خوانیم.

روز گذشته سران 9 کشور جنوبی عضو اتحادیه اروپا شامل فرانسه، کرواسی، اسپانیا، ایتالیا، مالت، پرتغال، اسلوونی، یونان و بخش روم نشین قبرس در آتن گردهم آمده بودند.خبرهای مرتبط