ترکیه و اتحادیه اروپا بر همکاری در مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید کردند

در پایان نشست شورای عالی تغییرات اقلیمی ترکیه و اتحادیه اروپا که در بروکسل برگزار شد، طرفین بر افزایش همکاری‌ها در زمینه مقابله با چالش‌های مرتبط تاکید کردند.

1707107
ترکیه و اتحادیه اروپا بر همکاری در مقابله با تغییرات اقلیمی تاکید کردند

نشست شورای عالی تغییرات اقلیمی ترکیه و اتحادیه اروپا به ریاست مراد کوروم، وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه و فرانس تیمرمنز، معاون ارشد رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا برگزار شد.

وزیر محیط زیست و شهرسازی ترکیه ترکیه در پایان این نشست گفت: ترکیه با عزم راسخ به فعالیت‌های مرتبط با مبارزه با تغییرات اقلیمی ادامه می‌دهد. اما هزینه اقتصادی این فعالیت‌ها نیز سرسام آور است. تامین مالی بین المللی باعث تقویت و تاثیرگذاری بیشتر فعالیت های ترکیه در این زمینه خواهد شد.

از سوی دیگر معاون ارشد رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا نیز تصریح کرد: در جهانی که به سرعت در حال تغییر است، ترکیه و اروپا باید به منظور ادامه فعالیت های تجاری و رقابت پذیر بودن اقتصادهای خود را مدرن و پایدار نمایند.خبرهای مرتبط