انتشار گرافیک روابط ترک-افغان از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه

وزارت دفاع ملی در رابطه با روابط ترکیه و افغانستان، گرافیکی با عنوان "برادری ترک – افغان از گذشته تا امروز" منتشر کرد

1676781
انتشار گرافیک روابط ترک-افغان از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه

وزارت دفاع ملی ترکیه گرافیکی با عنوان "برادری ترک – افغان از گذشته تا امروز" که طی آن روابط نزدیک میان ترکیه و افغانستان در طول تاریخ نشان داده شده است، منتشر کرد.

در این گرافیک که از سوی وزارت دفاع ملی تهیه و از طریق حساب کاربری سازمان در شبکه اجتماعی انتشار یافته، روابط نزدیک دو کشور در دوره‌های زمانی مختلف شرح داده شده است.

در گرافیک گفته شد، ملت‌های ترک و افغان بعنوان دو ملت برادر که در طول تاریخ صاحب زبان، فرهنگ، عقیده و تاریخ مشترکی بودند،همیشه همیاری کرده‌اند.

در گرافیک هم‌چنین با اشاره براینکه، اولین بیمارستان دولتی در افغانستان در سال 1913 از سوی مشاورین ترک که در دوره پادشاه حبیب‌الله خان به این کشور دعوت شده بودند، ساخته شده است، به دیگر نقاط عطف مهم دیگری در روابط جای داده شده است.  خبرهای مرتبط