3 تروریست پ‌ک‌ک در استان حکاری از پای درآمدند

3 تن از منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک که در حال تدارک حمله تروریستی بودند، از پای درآمدند

1666947
3 تروریست پ‌ک‌ک در استان حکاری از پای درآمدند

3 تن از منسوبین سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک که در حال تدارک حمله تروریستی بودند، از پای درآمدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، 3 تروریست پ‌ک‌ک که در حوالی شهرستان شمدینلی استان حکاری شناسایی شده و در حال تدارک حمله تروریستی بودند، در پی هماهنگی با مقامات ایرانی توسط واحدهای پشتیبانی از پای درآمدند. مبارزه با تروریست‌ها قاطعانه ادامه خواهد یافت.  خبرهای مرتبط