نجات مهاجرین رانده شده توسط نیروهای گارد ساحلی یونان

نیروهای گارد ساحلی ترکیه ده‌ها تن از مهاجرین رانده شده توسط یونان را نجات دادند

1662421
نجات مهاجرین رانده شده توسط نیروهای گارد ساحلی یونان

در سواحل دیکیلی و کارابورون استان ازمیر 51 مهاجر که توسط عناصر وابسته به نیروهای گارد ساحلی یونان به آب‌های ترکیه رانده شدند، نجات یافتند.

در پی دریافت اخبار مربوط به سرگردانی یک گروه پناهنده در یک قایق لاستیکی در سواحل بادملی شهرستان دیکیلی ازمیر، از سوی فرماندهی گارد ساحلی اکیبی به منطقه اعزام شد.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه 20 نفر را که در یک قایق لاستیکی رانده شده از سوی عناصر وابسته به نیروهای گارد ساحلی یونان در آب‌های ترکیه سرگردان شده‌بودند، نجات دادند.

در سواحل شهرستان کارابورون نیز 31 مهاجر در داخل زورقی که از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان به آب‌های ترکیه رانده شده‌بودند، از سوی نیروهای گارد ساحلی نجات یافتند.

پناهندگان در پی انتقال به خشکی به مرکز باز پس فرستادن خارجیان تحویل داده شدند.

در سواحل آیوالیک بالکسیر نیز 49 مهاجر نجات داده شدند.

نیروهای گارد ساحلی با دریافت خبر گرفتاری یک گروه مهاجر غیرقانونی در یک قایق لاستیکی در سواحل جزیره معدن در آیوالیک بالکسیر به منطقه اعزام شده و مهاجرین را از خطر غرق شدن؛ نجات دادند. خبرهای مرتبط