بررسی روابط دوجانبه بین ترکیه و اسپانیا از طریق ویدئو کنفرانس

روابط دوجانبه بین ترکیه و اسپانیا و همینطور مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، امروز از طریق ویدئو کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

1661717
بررسی روابط دوجانبه بین ترکیه و اسپانیا از طریق ویدئو کنفرانس

روابط دوجانبه بین ترکیه و اسپانیا و همینطور مذاکرات مربوط به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، امروز  از طریق ویدئو کنفرانس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. 
در بیانیه منتشره از سوی وزارت امور خارجه در ارتباط با این ویدئو کنفرانس آمده است، کنفرانس مجازی بین ترکیه و اسپانیا به سرپرستی فاروک کایماکچی معاون وزیر خارجه در امور اتحادیه اروپا و خوان گونزالس باربا دبیر وزارت امور خارجه و همکاری با اتحادیه اروپا در اسپانیا برگزار خواهد شد. 
در این بیانیه همچنین آمده است، در جریان این مذاکرات، علاوه بر بررسی تدارکات مربوط به برگزاری هفتمین نشست سران دولتی ترکیه - اسپانیا و روابط دوجانبه، در چارچوب روابط ترکیه با اتحادیه اروپا نیز بحث و مذاکره صورت خواهد گرفت.خبرهای مرتبط