رئیس جمهور قرقیزستان دیداری رسمی از ترکیه انجام خواهد داد

رئیس جمهور قرقیزستان در چارچوب سفر رسمی خود با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور دیدار خواهد کرد

1653569
رئیس جمهور قرقیزستان دیداری رسمی از ترکیه انجام خواهد داد

گزارش شده است که سدیر کپاروف رئیس جمهور قرقیزستان در تاریخ 9-11 ژوئن به ترکیه سفر رسمی خواهد کرد.

دستان دوشکیف رئیس دفتر سیاست خارجی رئیس جمهور قرقیزستان اظهار داشت که رئیس جمهور سدیر کپاروف در چارچوب سفر رسمی خود با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور دیدار خواهد کرد.

دوسکیف اظهار داشت که دو رهبر در چارچوب شورای همکاری کشورهای ترک زبان (شورای ترک) در مورد مسائل روز و همچنین همکاری های دوجانبه و چندجانبه تبادل نظر خواهند کرد.

دوشکیف با اشاره به اینکه در چارچوب این دیدار، پنجمین نشست شورای عالی همکاری استراتژیک قرقیزستان و ترکیه با حضور روسای جمهور دو کشور برگزار می شود، گفت که کپاروف همچنین با مصطفی شن‌توپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه نیز  دیدار خواهد کرد.

دوشکیف خاطرنشان کرد که کپاروف در مجمع تجاری قرقیزستان-ترکیه با تجار سخنرانی خواهد کرد و با شهروندان قرقیزستان، دانشجویان و نمایندگان سازمان های غیر دولتی فعال در آنکارا پایتخت ترکیه دیدار خواهد کرد.خبرهای مرتبط