واکنش کالین به اتریش در رابطه با برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر ساختمان نخست‌وزیری

کالین: هرچه بیشتر اینگونه رفتار کنید، اسرائیل بی پرواتر حمله خواهد کرد

1639520
واکنش کالین به اتریش در رابطه با برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر ساختمان نخست‌وزیری

ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه طی پیامی در توئیتر برافراشته شدن پرچم اسرائیل بر ساختمان نخست‌وزیری اتریش را محکوم کرد.

کالین در این پیام نوشت: "زباستیان کورتس، نخست‌وزیر اتریش در حمایت از اسرائیل پرچم این کشور را بر ساختمان نخست‌وزیری برافراشته است. این نقطه خاموشی ذهن، وجدان و انسانیت است. هرچه بیشتر اینگونه رفتار کنید، اسرائیل بی پرواتر حمله خواهد کرد. امیدوارم مردم منطقی و با وجدان اتریش و اروپا نسبت به این شکل از سیاست واکنش نشان دهند."خبرهای مرتبط