وزیران جدید ترکیه در مجلس سوگند یاد کردند

وزیران جدید خانواده و خدمات اجتماعی، کار و تامین اجتماعی و تجارت ترکیه در مجلس ملی کبیر کشور سوگند یاد کردند.

1625863
وزیران جدید ترکیه در مجلس سوگند یاد کردند

دریا یانیک، وداد بیلگین و محمت موش وزیران جدید خانواده و خدمات اجتماعی، کار و تامین اجتماعی و تجارت ترکیه در مجلس ملی کبیر کشور سوگند یاد کردند.

لایحه ریاست جمهوری ترکیه برای انتصاب وزیران جدید امروز در صحن مجلس قرائت شد.

براساس این لایحه دریا یانیک به عنوان وزیر خانواده و خدمات اجتماعی، وداد بیلگین به عنوان وزیر کار و تامین اجتماعی و همچنین محمت موش به عنوان وزیر تجارت منصوب شدند.

ثریا سعدی بیلگیچ، معاون رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه اعلام کرد نمایندگی مجلس محمت موش به دلیل انتصاب به عنوان وزیر تجارت، پایان یافت.خبرهای مرتبط