کمک‌های انسانی بنیاد دیانت ترکیه به نیازمندان نپال

داوطلبان بنیاد دیانت ترکیه توزیع بسته‌های مواد‌غذایی بین خانواده‌ها در شهر نپالگانژ را آغاز کردند

1624958
کمک‌های انسانی بنیاد دیانت ترکیه به نیازمندان نپال

کمک‌های بشردوستانه بنیاد دیانت ترکیه به نیازمندان ادامه دارد.

کمک‌های بلاعوض خیرین کشور با هماهنگی سازمان دیانت و توسط بنیاد دیانت ترکیه بین نیازمندان در مناطق مختلف جهان توزیع شده و موجب خشنودی آن‌ها می‌شود.

داوطلبان بنیاد دیانت ترکیه چنان بسیاری از کشورها، این بار به یاری نیازمندان در نپال که تحت شرایط سختی زندگی می‌کنند، شتافته و توزیع بسته‌های مواد‌غذایی بین خانواده‌ها در شهر نپالگانژ را آغاز کردند.

بسته‌های مواد‌غذایی و هدایای مختلف به 250 خانواده در نقاط مختلف این شهر رسانده شد.

توزیع کمک‌ها طی ماه جاری در مناطق مختلف نپال ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط