مصطفی  وارانک، اولین داوطلب واکسن ملی

واکسن ملی، نوآورترین فناوری واکسن در جهان و ترکیه است

1623324
مصطفی  وارانک، اولین داوطلب واکسن ملی

مصطفی  وارانک وزیر صنایع و تکنولوژی برای اولین آزمایش واکسن کروناویروس  که با روش جدیدی که بر اساس ذرات شبه ویروس (VLP) تهیه شده و یکی از ابتکاری ترین روش های واکسن محسوب می شود، داوطلب شد.

وارانک در بیمارستان انکولوژی آنکارا که فعالیتهای مطالعاتی واکسن در آنجا انجام میگردد، مرحله اول واکسیناسیون را انجام داد.

وی طی اظهاراتی پس از تزریق واکسن گفت، VLP نوآورترین فناوری واکسن در جهان و ترکیه است ، فناوری ذرات ویروس‌مانند، یک فناوری ابتکاری است که برای انواع جهش‌یافته ویروس نیز طراحی گردیده است.

مصطفی وارانک تأکید کرد که نتایج واکسن ملی بسیار متفاوت و موثرتر از نتایج واکسنهای دیگر خواهد بود.

مرحله دوم تزیریق واکسن از 4 مه آغاز می شود.خبرهای مرتبط