کارااسماعیل‌اوغلو: ماهواره ترکسات 5A در هفته اول ماه می به مدار 31 درجه شرقی خواهد رسید

وزیر ترابری و امور زیرساخت ترکیه در یک کنفرانس مطبوعاتی در مجتمع ترکسات در گول‌باشی آنکارا،  به ارزیابی آخرین تحولات در خصص ماهواره‌های ترکسات 5A، 5B و 6A پرداخت

1616477
کارااسماعیل‌اوغلو: ماهواره ترکسات 5A در هفته اول ماه می به مدار 31 درجه شرقی خواهد رسید

عادل کارااسماعیل‌اوغلو وزیر ترابری و امور زیرساخت ترکیه اظهار داشت، ماهواره ترکسات 5A در هفته اول ماه می به مدار 31 درجه شرقی خواهد رسید.

کارااسماعیل‌اوغلو در یک کنفرانس مطبوعاتی در مجتمع ترکسات در گول‌باشی آنکارا،  به ارزیابی آخرین تحولات در خصص ماهواره‌های ترکسات 5A، 5B و 6A پرداخت. 

وزیر ترابری و امور زیرساخت ترکیه گفت: ماهواره ترکسات 5B را در ربع چهارم سال جاری به فضا پرتاب خواهیم کرد. 

عادل کارااسماعیل‌اوغلو افزود در نظر داریم ماهواره ترکسات 6A را نیز در سال 2022 به فضا پرتاب کنیم. 

 خبرهای مرتبط