دیدار و گفت‌وگوی سفیر ترکیه در بغداد و مستشار امنیت ملی عراق

فاتح یلدیز سفیر ترکیه در بغداد با قاسم آراجی مستشار امنیت ملی عراق پیرامون موضوع مبارزه با سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک رایزنی کرد

1608115
دیدار و گفت‌وگوی سفیر ترکیه در بغداد و مستشار امنیت ملی عراق

فاتح یلدیز سفیر ترکیه در بغداد با قاسم آراجی مستشار امنیت ملی عراق پیرامون موضوع مبارزه با سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک رایزنی کرد.

فاتح یلدیز اظهار داشت، در این دیدار به قاطعیت کشورمان در مبارزه با  سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ‌ک‌ک که نه تنها ترکیه،بلکه برای ثبات عراق و منطقه تهدید جدی محسوب می‌شود، و همچنین به همکاری با بغداد در این چهارچوب تاکید کردم.خبرهای مرتبط