شصت و دومین دور مذاکرات اکتشافی میان ترکیه و یونان برگزار شد

ترکیه و یونان در نظر دارند که مسائل مربوط به اژه و مدیترانه را در چهارچوب مذاکرات اکتشافی حل نمایند

1602597
شصت و دومین دور مذاکرات اکتشافی میان ترکیه و یونان برگزار شد

شصت و دومین دور مذاکرات اکتشافی میان ترکیه و یونان در آتن پایتخت این کشور برگزار شد.

در مذاکرات، هیئتی بنام ترکیه با سرپرستی سدات اونال معاون وزیر خارجه شرکت جست.

دور قبلی مذاکرات 25 ژانویه در استانبول برگزار شده بود.

ترکیه و یونان در نظر دارند که مسائل مربوط به اژه و مدیترانه را در چهارچوب مذاکرات اکتشافی حل نمایند.

دو کشور مذاکرات را با هدف تهیه زمینه‌ای برای حل عادلانه، پایدار و پرشمول مسائل اژه که موردقبول هر دو طرف باشد، در 12 مارس 2002 آغاز کرده بودند.

مذاکرات در سطح معاونین وزرای خارجه انجام گرفته و تا سال 2016 ادامه یافته بود.

پس از مارس ۲۰۱۶ دیدارهای اکتشافی میان دو کشور متوقف شد و سطح گفتگوها به مشورت سیاسی میان طرفین کاهش یافت.خبرهای مرتبط