فواد اوکتای: تحریم‌های ناعادلانه اعمال شده علیه جمهوری ترک قبرس شمالی را تحمل نخواهیم کرد

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه در دیدار با ارسان سانر گفت که آنها تحریم‌های ناعادلانه اعمال شده علیه جمهوری ترک قبرس شمالی را تحمل نخواهند داد

1594471
فواد اوکتای: تحریم‌های ناعادلانه اعمال شده علیه جمهوری ترک قبرس شمالی را تحمل نخواهیم کرد

پس از دیدار های دوجانبه و بین هیات‌ها توافق‌نامه همکاری اقتصادی و مالی ترکیه-جمهوری ترک قبرس شمالی که هدف اصلی سرمایه گذاری‌ها در سال 2021 می باشد امضا شد.

فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک که پس از توافق برگزار شد، گفت:

"هدف ما کمک به شکل گیری یک اقتصاد خودکفا در جمهوری ترک قبرس شمالی است. با این توافق، ما 2.5 میلیارد لیره ترکیه منابع جدید به جمهوری ترک قبرس شمالی در سال جاری اختصاص می‌دهیم. با احتساب مبلغ منتقل شده از سال گذشته، پیش‌بینی می‌کنیم کل منابع به  3 میلیارد و 250 میلیون لیر برسد."

اوکتای با تأکید بر اینکه حذف هرچه سریعتر موانع مصنوعی که به طور ناعادلانه برای جمهوری ترک قبرس شمالی در صحنه بین المللی ایجاد شده ضروری است، گفت که مردم جمهوری ترک قبرس شمالی حتی در مورد مسئله انسانی مانند مبارزه علیه نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) تقریباً به حال خود رها شدند.

اوکتای با بیان اینکه اتحادیه اروپا مقدار کمی واکسن به جمهوری ترک قبرس شمالی ارسال کرده است که حتی ارزش ذکر کردن آن را نیز ندارد، گفت:

"ما به عنوان سرزمین مادری و کشور گارانتور، البته به این موضوع بی تفاوت نماندیم و پس از این نیز نخواهیم ماند. ما در این هفته 20 هزار واکسن کووید-19 دیگر به قبرس شمالی ارسال می‌کنیم. بنابراین، کل کمک واکسن ما به 100 هزار دوز می رسد."

اوکتای همچنین با بیان اینکه رویکرد ترکیه در مورد جلسه غیررسمی با فرمت 1 + 5 با موضوع قبرس که در پایان آوریل از سوی سازمان ملل متحد برگزار خواهد شد، مشخص است، گفت:

"تنها راه حل مسئله، الگوی دو کشوری و برابری حاکمیت است. اتحادیه اروپا که تنها مسبب تبدیل مسئله قبرس به قانقاریا است، منتظر شرکت در میز مذاکره در ژنو است. انتظار نداریم که اتحادیه اروپا با نشستن در میز مذاکرات به این روند کمک کند. ما از اراده خود برای راه حل با دو کشور حاکم عقب نشینی نمی‌کنیم. تحریم‌های ناعادلانه اعمال شده علیه جمهوری ترک قبرس شمالی را تحمل نخواهیم کرد."خبرهای مرتبط