اولین تماس با دزدان دریایی حاصل شد

دزدان دریایی برای دریافت فدیه، با دفتر این شرکت در شهر هامبورگ آلمان تماس گرفتند

1573186
اولین تماس با دزدان دریایی حاصل شد

اولین تماس با دزدان دریایی که 15 خدمه ترک کشتی باربری موزارت با پرچم لیبریا را در سواحل نیجریه ربوده‌اند، حاصل شد.

دزدان دریایی برای دریافت فدیه، با دفتر این شرکت در شهر هامبورگ آلمان تماس گرفتند. دزدان دریایی که میان کاپیتان کشتی و مسئولان شرکت ارتباط برقرار نمودند، نام همه خدمه کشتی را شمرده و مدارکی دال بر اینکه همگی خوب هستند، ارائه کردند.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از شرکت بودِن، گفته شد: "بودن، با خدمه کشتی موزارت که روز 23 ژانویه 2021 در سواحل سائوتومه ربوده شده بودند، ارتباط برقرار کرده است. همه این افراد سالم بوده و وضعیتشان خوب است. زخمی نشده و همه باهم هستند."

در این اطلاعیه ضمن اظهار اینکه اولین و تنها اولویت آنها آزادی هر چه سریعتر خدمه کشتی می‌باشد، اعلام گردید که برای حفظ امنیت و سلامت خدمه و خانواده هایشان، توضیح اضافه ای در این مورد نخواهند داد.

کشتی موزارت متعلق به شرکت انگلیسی، روز 23 ژانویه مورد حمله دزدان دریایی قرار گرفته بود.

در این حمله 15 تن از 19 خدمه کشتی ربوده شده و یکی از آنها که آذربایجانی بود، کشته شد. کشتی تنها با 3 پرسنل موفق به لنگر زدن در بندر پورت گنتیل گردید.خبرهای مرتبط