استقبال ترکیه از تصمیم دانشگاه لوون بلژیک

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه به سوالی در این زمینه بطور کتبی پاسخ داد

1489227
استقبال ترکیه از تصمیم دانشگاه لوون بلژیک

ترکیه از تعطیلی کرسی فعالیت‌های بین فرهنگی فتح الله گولن سرکرده سازمان تروریستی فتو که در بنیه دانشگاهی در بلژیک دایرشده بود، اظهار امتنان نمود.

حامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ترکیه در پاسخ کتبی به سوالی در مورد عدم تمدید قرار داد مربوط به این کرسی که در بنیه دانشگاه کاتولیک لوون بلژیک فعالیت می‌کرد، نوشت: این کرسی در سال 2010 با حمایت سازمان تروریستی فتو در دانشگاه مذکور دایر شده بود. عدم تمدید مدت قرار داد منعقده بین دانشگاه و نهادهای وابسته به این سازمان تروریستی در چهارچوب اصول و قوانین دانشگاه مایه خرسندی است.

مقامات دانشگاه لوون بلژیک ضمن اشاره به اینکه به علت کاهش توجه و تقاضا به این کرسی تصمیم به بسته شدن آن گرفته شده است اعلام کردند: قرار داد منعقد ه با نهاد تامین کننده کمک مالی به کرسی پس از 30 ام سپتامبر یعنی تاریخ پایان قرار داد، تمدید نخواهد شد.خبرهای مرتبط