شن‌توپ و بارون دیدار کردند

رئیس مجلس ملی ترکیه با گابریلا کوئواس بارون رئیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)  دیدار کرد

1483071
شن‌توپ و بارون دیدار کردند

مصطفی شن‌توپ رئیس مجلس ملی ترکیه با گابریلا کوئواس بارون رئیس اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU)  دیدار کرد. 

بارون که به دعوت شن‌توپ برای انجام دیدارهای مختلف به ترکیه سفر کرده، دیدار دوجانبه‌ای با رئیس مجلس ملی ترکیه انجام داد. 

در این نشست مشکلات کشورها به علت شیوع کووید-19 و تاثیر پاندمی بر سرعت کار پارلمان ها و نیز نقشی که دیپلماسی پارلمانی می تواند به نام مقابله با مشکلات بر عهده گیر مورد ارزیابی قرار گرفت. 

شن‌توپ در پی این دیدار که در پشت دربهای بسته به روی مطبوعات انجام شد، به افتخار بارون و هیأت همراهش ضیافت ترتیب داد. 

 

 

 خبرهای مرتبط