2 تروریست در استان ماردین از پای درآمدند

دو عضو گروه تروریستی در عملیات ضد ترور در منطقه ماردین از قدرت عمل ساقط شدند.

1469753
2 تروریست در استان ماردین از پای درآمدند

دو عضو گروه تروریستی و جدایی طلب در عملیات ضد ترور در حومه شهر دریک واقع در منطقه ماردین از قدرت عمل ساقط شدند.

براساس بیانیه وزارت کشور ترکیه، در این عملیات مشترک که توسط اداره پلیس ماردین و فرماندهی ژاندارمری استان انجام شد، 2 عضو گروه تروریستی جدایی طلب از پای درآمدند.

عملیات در منطقه ادامه دارد.خبرهای مرتبط