نجات 74 پناهجو توسط گارد ساحلی ترک

74 پناهجو از سوی گارد ساحلی یونان به سمت آبهای ترک رانده شدند. 74 پناهجو از سوی گارد ساحلی یونان به سمت آبهای ترک رانده شدند

1467595
نجات 74 پناهجو توسط گارد ساحلی ترک

 نیروهای گارد ساحلی ترکیه در سواحل شهرستان آیوالیک در بالیکسر، 74 پناهجو که توسط پلیس یونان به سوی آبهای ترکیه رانده شده بودند را از خطر غرق شدن نجات دادند.
این پناهجویان قصد ورود غیر قانونی به جزیره میدیللی(لسبوس) یونان را داشتند.
74 پناهجو از سوی گارد ساحلی یونان به سمت آبهای ترک رانده شدند.
نیروهای گارد ساحلی ترک پس از تعیین موقعیت این پناهجویان در سواحل معدن و چیپلاک، آنان را از خطر غرق شدن نجات دادند.  خبرهای مرتبط