شش تروریست پ.ک.ک از قدرت عمل ساقط شدند

شش تروریست منسوب به سازمان تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک در شمال عراق در نتیجه عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه از قدرت عمل ساقط شدند

1465515
شش تروریست پ.ک.ک از قدرت عمل ساقط شدند

شش تروریست منسوب به سازمان تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک در شمال عراق در نتیجه عملیات هوایی نیروهای مسلح ترکیه از قدرت عمل ساقط شدند.

در اطلاعیه وزارت دفاع ملی ترکیه چنین آمده است:

"در نتیجه فعالیت و عملیات هماهنگ نیروهای مسلح و سرویس اطلاعات ملی ترکیه، 6 تروریست شناسایی شده از منسوبین سازمان تروریستی و جدایی طلب پ.ک.ک در منطقه گارا در شمال عراق از قدرت عمل ساقط شدند."خبرهای مرتبط