خالد مشیری: برای مبارزه با شبه نظامیان حفتر با ترکیه به توافق رسیدیم

خالد المیشری رئیس شورای عالی دولت لیبی اعلام داشت، برای مقابله با حملات شبه نظامیان خلیفه حفتر رهبر نیروهای مسلح غیرمشروع در شرق کشور به ترکیه  به توافق رسیدیم

1463123
خالد مشیری: برای مبارزه با شبه نظامیان حفتر با ترکیه به توافق رسیدیم

خالد المیشری رئیس شورای عالی دولت لیبی اعلام داشت، برای مقابله با حملات شبه نظامیان خلیفه حفتر رهبر نیروهای مسلح غیرمشروع در شرق کشور به ترکیه  به توافق رسیدیم.

میشری طی سخنانی در جلسه مطبوعاتی مشترک که در پی دیدار و گفتگو با ناصر بوریتا وزیر خارجه مراکش در رباط پایتخت این کشور ترتیب یافت، اظهار داشت، حکومت توافق ملی در پی حمایت حفتر از سوی 10 – 6 کشور از ترکیه یاری خواست. در مقابل تمامی این کشورها قادر به دفاع از مشروعیتمان نبودیم.

میشری تاکید کرد، لیبی از سال 2013 بدین طرف در معرض مداخله نظامی امارات متحده عربی، مصر و دیگر کشورها قرار داشته و این وضعی مغایر با احکام بین المللی می باشد.

میشری با ابراز اینکه، هنگامیکه حفتر با در خواست یاری از کشورهای متعدد به مرزهای ترابلس رسید، دیگر چاره ای بجز درخواست یاری از ترکیه نمانده و البته این نیز در چهارچوب توافقات علنی و واضح تحقق یافت، کشورهای حامی حفتر و مخالف با یاری ترکیه به حکومت مشروع را مورد انتقاد قرار داد.

ترکیه و لیبی در چهارچوب توافق " همکاری امنیتی و نظامی " ، در 27 نوامبر 2019  توافقنامه ذیربط با محدود ساختن حیطه صلاحیت دریایی را که هدف از آن حراست از حق و حقوق دو کشور در راستای حقوق بین المللی می باشد، امضا کردند.   



خبرهای مرتبط