74 پناهجو توسط گارد ساحلی ترکیه نجات داده شدند

74 پناهجو در آبهای شهرستانهای آیواجیک و آیوالیک استانهای چاناک قلعه و بالیک اسیر ترکیه نجات داده شدند

1459765
74 پناهجو توسط گارد ساحلی ترکیه نجات داده شدند

74 پناهجو در آبهای شهرستانهای آیواجیک و آیوالیک استانهای چاناک قلعه و بالیک اسیر ترکیه نجات داده شدند.

اتباع خارجی که سعی داشتند به جزیره میدلی یونان بروند، با قایق لاستیکی از ساحل ایواجیک بسوی دریای اژه حرکت کردند.

اکیپهای گارد ساحلی در منطقه محل 31 تبعه خارجی عملیات ترتیب دادند.

این افراد توسط قایقهای فرماندهی گارد ساحلی به پاسگاه گارد ساحلی در قصبه کوچوک کویو وابسته به آیواجیک انتقال داده شدند.

اکیپها در آبهای جزیره معدن در شهرستان آیوالیک بالیک اسیر گروه دیگری از پناهجویان را تثبی کردند.

در این منطقه نیز 43 پناهجو نجات داده شدند.

در شهرستان دیکیلی استان ازمیر نیز 36 پناهجو که از سوی عناصر گارد ساحلی یونان به آبهای ترک رانده شده بودند، نجات داده شدند.

اکیپهای گارد ساحلی با تثبیت یک قایق نجات حامل پناهجویان در آبهای جزیره کالم بسوی منطقه حرکت کردند.

اکیپها 19 پناهجوی رانده شده از سوی عناصر گارد ساحلی یونان به آبهای ترک را نجات دادند.

17 پناهجو در آبهای دنیزکوی نیز توسط گارد ساحلی ترک نجات یافتند.

پناهجویان بعد از انجام امور به اداره کوچ استان انتقال داده شدند.خبرهای مرتبط