اولین حفاری کشتی فاتح آغاز شد

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام داشت، کشتی حفاری فاتح اولین حفاری خود را در منطقه تونا – 1 آغاز کرد

1458410
اولین حفاری کشتی فاتح آغاز شد

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام داشت، کشتی حفاری فاتح اولین حفاری خود را در منطقه تونا – 1 آغاز کرد.

دونمز طی پیام توییتری در رابطه با اکتشاف نفت و گاز طبیعی در دریای سیاه اظهار داشت، اگر وجود داشته باشد، حتما پیدا خواهیم کرد.

دونمز با اشاره براینکه، در راستای عدم وابستگی انرژی ترکیه هر وجب دریاها را جستجو خواهیم کرد، گفت، فاتح با دعا و حمایت ملتمان حفاری در دریای سیاه را در منطقه تونا – 1 آغاز کرد.  

کشتی حفاری فاتح در 29 می از استانبول حرکت کرده و در بندر ترابوزان لنگر انداخته بود.

برای اینکه برجهای 130 متری کشتی بتوانند از زیر پلها عبور بکنند، در بندر حیدرپاشا کنده شده و مجددا در بندر ترابوزان مونتاژ شده بودند.  خبرهای مرتبط