20 امین مرحله عملیات گشت زنی ترک – روس در ادلب اجرا شد

20 امین مرحله عملیات گشت زنی زمینی مشترک ترک – روس در راه زمینی " ام 4 " در شهر ادلب سوریه اجرا گردید

1451034
20 امین مرحله عملیات گشت زنی ترک – روس در ادلب اجرا شد
Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi.jpg
16-karadevriyesi(15).jpg
16-karadevriyesi(11).jpg
16-karadevriyesi(5).jpg
16-karadevriyesi(2).jpg
idlib Turk-rus kara devriyesi.jpg
turk rus devriye.jpg
idlib Turk-rus kara devriyesi.jpg

20 امین مرحله عملیات گشت زنی زمینی مشترک ترک – روس در راه زمینی " ام 4 " در شهر ادلب سوریه اجرا گردید.

وزار دفاع ملی ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، در چهارچوب توافق ترکیه و فدراسیون روسیه، 20 امین مرحله عملیات گشت زنی زمینی مشترک ترک – روس با شرکت عناصر زمینی و هوایی در راه ام 4 در ادلب اجرا شده است.خبرهای مرتبط