فوآت اوکتای از صنایع ملی با سیاستهای موثر حراست خواهیم کرد

بیانات معاون رئیس جمهوری ترکیه در اجلاس " جهان کار پس از پاندمی کووید ـ 19

1428788
فوآت اوکتای از صنایع ملی با سیاستهای موثر حراست خواهیم کرد

فوات اوکتای معاون رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد ترکیه قدرت تولید جهانی گزینه در زندگی معمولی جدید دوره پس از شیوع ویروس کرونا خواهد بود.

اوکتای در اجلاس " جهان کار پس از پاندمی کووید ـ 19 " که از سوی انجمن صاحبان کار و صنایع ترکیه (TÜSİAD) از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد ، شرکت کرده و سخنانی در این اجلاس بیان کرد.

معاون رئیس جمهوری ترکیه در سخنان خود ضمن اشاره به اهمیت تولید ملی اعلام کرد : مصمم به حراست از صنایع ملی در قبال فشارهای ناشی از واردات با تمامی سیاست های موثر هستیم.

فوآت اوکتای افزود : ترکیه نیروی تولید جهانی آلترناتیو زندگی معمولی پس از دوره پاندمی خواهد بود.خبرهای مرتبط