یاری انجمن و وقف های ترکیه به نیازمندان یمنی

یاریهای ماه رمضان فرستاده شده از سوی 5 وقف ترکیه به یمن که بدلیل جنگ و فقر با تراژدی انسانی مواجه می باشد، مورد استفاده 15 هزار نفر قرار گرفت

1422309
یاری انجمن و وقف های ترکیه به نیازمندان یمنی

یاریهای ماه رمضان فرستاده شده از سوی 5 وقف ترکیه به یمن که بدلیل جنگ و فقر با تراژدی انسانی مواجه می باشد، مورد استفاده 15 هزار نفر قرار گرفت.

مجدی باشیایوس مدیر پروژه رشد بادیه های یمنی و موسسه یاریهای بشری اعلام داشت، از یاریهای وقف های ترکیه، 15 هزار و 164 پناهجو، نیازمند و یتیمان یمنی بهره جستند.

باشیایوس با اشاره براینکه، یاریها در شهرهای ماریب، هدراموت، عدن، لاحبج، حدیده، صنعا و ابین توزیع گردید، گفت، یاریها از سوی وقف دیانت ترکیه، وقف یاریهای انسانی، انجمن دست دوست، انجمن پرچم سبز و انجمن وصلت فرستاده شده است.

 براساس داده های سازمان ملل در یمن بیش از 2 میلیون نفر به یاری و حراست نیاز دارند.

عدم وجود آب تمیز، سوء تغذیه، کمبود دارو و لوازم پزشکی موجب بی دفاع ماندن این کشور در مقابل بیماریهای مسری شده است.خبرهای مرتبط