بیمارکرونایی ترک از سودان به ترکیه آورده شد

محمد حنفی آیدین 55 ساله که آزمایش کووید 19 وی در خارطوم پایتخت سودان مثبت بوده و برغم این بدون مداوا به خانه خود فرستاده شده بود، با آمبولانس هوایی وزارت بهداشت به ترکیه آورده شد

1411428
بیمارکرونایی ترک از سودان به ترکیه آورده شد

محمد حنفی آیدین 55 ساله که آزمایش کووید 19 وی در خارطوم پایتخت سودان مثبت بوده و برغم این بدون مداوا به خانه خود فرستاده شده بود، با آمبولانس هوایی وزارت بهداشت به ترکیه آورده شد.

آمبولانس هوایی در ساعات ظهر در فرودگاه خارطوم فرود آمده و بعد از سوار کردن آیدین بسوی آنتالیا به پرواز در آمد.

فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه در پی دریافت درخواست فرزندان آیدین از طریق رسانه اجتماعی، دستور داده بود تا فرد بیمار بوسیله آمبولانس هوایی به ترکیه آورده شود.خبرهای مرتبط