پیام همبستگی و همگامی جهانی در مبارزه با کرونا

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد : همگامی و همبستگی بین المللی برای مبارزه با ویروس کرونا لازم و ضروری است

1385687
پیام همبستگی و همگامی جهانی در مبارزه با کرونا

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد : همگامی و همبستگی بین المللی برای مبارزه با ویروس کرونا لازم و ضروری است.

فخرالدین آلتون از حساب توییتر خود نوشت : ترکیه با ویروس نسل تازه کرونا بشکلی موثر و با قاطعیت مبارزه می کند. بدون فوت وقت تدابیر لازمه را اتخاذ کرده و سناریوهای متفاوتی آماده کردیم. سیستم بهداشتی مان ثابت کرد که در مقابله با این ویروس مرگبار در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان خیلی مقاوم تر هستیم.

وی ضمن اشاره به اینکه ترکیه در حین بررسی مسائل بهداشتی ، به تاثیرات اقتصادی شیوع ویروس کرونا و افزایش هماهنگی به قابلیت های سیاست خارجی متمرکز شده است تاکید کرد : مدیریت بحران اقتصادی بایستی به همراه تدابیر امنیتی فشرده و حمایت اقتصادی مد نظر گرفته شود.

التون افزود : رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نیز در موازات هماهنگی اقدامات ملی ترکیه در مبارزه با ویروس کرونا در تلاش افزایش تلاش های مربوط به یافت پاسخ جهانی در مقابله با این معضل می باشد.

رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه در پیام خود چنین نوشت : همبستگی جهانی عنصر غیر قابل انصراف مبارزه با این ویروس همه گیر جهانی است. نباید اجازه دهیم این ویروس با ضربه وارد ساختن به همکاری جهانی کشورها موجب کشیده شدن مرزهای جدید گردد. نباید اجازه دهیم تا این ویروس ملل جهان را به جوامع تجرید شده از یکدیگر تبدیل کند. در مجامع و عرصه های بین المللی متفاوت به دعوت همکاری و همبستگی جهانی ادامه خواهیم داد.خبرهای مرتبط