3 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

سه عضو سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ که در صدد رخنه به منطقه عملیات چشمه صلح در سوریه بودند، از قدرت عمل ساقط شدند

1381433
3 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

سه عضو سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ که در صدد رخنه به منطقه عملیات چشمه صلح در سوریه بودند، از قدرت عمل ساقط شدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام داشت، سه عضو سازمان تروریستی پ ک ک / ی پ گ که در صدد رخنه به منطقه عملیات چشمه صلح در سوریه بودند، از قدرت عمل ساقط شدند.

وزارت دفاع ملی با انتشار اطلاعیه ای اعلام نمود، بمنظور تداوم صلح و آرامش در منطقه، اتخاذ هر گونه تدبیر ادامه خواهد یافت.

دو تن از منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک با فرار از پناهگاههای خود در شمال عراق، در سیلوپی به نیروهای امنیتی تسلیم شدند.

براساس اطلاعیه وزارت دفاع ملی ترکیه، فرار تروریستها از سازمان تجزیه طلب پ ک ک ادامه دارد.

در اطلاعیه گفته شد، دو تروریست پ ک ک با فرار از پناهگاهها در شمال عراق در سیلوپی و 1 تروریست پ ک ک / ی پ گ نیز با فرار از گروههای تروریستی در شمال سوریه به پاسگاه مرزی در نصایبین تسلیم شدند.خبرهای مرتبط