چهار تروریست از قدرت عمل ساقط شد

وزارت دفاع ملی ترکیه اطلاعیه ایی در این زمینه صادر کرد

1380519
چهار تروریست از قدرت عمل ساقط شد

 

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد : در منطقه تحت پوشش عملیات نظامی سپر فرات و چشمه صلح در سوریه چهار تروریست منسوب به سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک – ی پ گ " از قدرت عمل ساقط گردید.

در اطلاعیه صادره از سوی وزارت دفاع ملی ترکیه گفته شد : تروریستهای " PKK/YPG " نیروهای مسلح ترکیه در منطقه تحت پوشش عملیات نظامی سپر فرات و چشمه صلح را مورد حمله قرار دادند.

در عملیات نیروهای مسلح چهار تروریست عضو سازمان تجزیه طلب از سوی کماندوهای ترکیه از قدرت عمل ساقط شد.خبرهای مرتبط