افزایش شمار شهدای ترک در سوریه

وزارت دفاع ملی از افزایش شمار شهدای ترک در ادلب خبر داد

1352154
افزایش شمار شهدای ترک در سوریه

وزارت دفاع ملی: تعداد شهدای ادلب به 6 افزایش یافت.خبرهای مرتبط